Spoznajte naše trio

Sme absolventky Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Od roku 2011 nás spája zmysel pre komornú hru v nástrojovom obsadení flauta, husle a klavír. Predstavujeme profesionálne poňatie hudby viacerých historických období a štýlov a pri našej interpretácii kladieme dôraz na pozitívnu impresiu z hudobného zážitku, čo nás inšpirovalo aj pri názve Tria.

Mgr. art. Aneta Lednická, ArtD. (hra na husliach) pochádza z Martina, kde už od malička študovala hru na husliach a klavíri. Neskôr sa stala mimoriadnou žiačkou bratislavského konzervatória, ktoré absolvovala v triede doc. Jozefa Kopelmana. V zdokonaľovaní svojej hry pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod vedením doc. Márie Karlíkovej, ArtD. V Banskej Bystrici mala možnosť obohatiť svoju hru skúsenosťami huslistky a pedagogičky prof. Jely Špitkovej, u ktorej dokončila v roku 2014 doktorandské štúdium. Počas svojho štúdia sa zúčastnila viacerých súťaží na Slovensku aj v zahraničí. Bola aktívnou orchestrálnou hráčkou nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Nemecku a Anglicku. S mládežníckymi orchestrami: Junge Philharmonie Wien, Philharmonie Marchfeld, Akademie Pommersfelden, European Union Youth Orchestra absolvovala mnohé zahraničné turné v spolupráci s dirigentmi zvučných mien: Paavo Järvi, Yan Pascal Tortelier, Lutz Kohler, Vladimir Ashkenazy. Venuje sa koncertnej, pedagogickej činnosti, komornej hre a je členkou umeleckého súboru opery SND v Bratislave. 

Mgr. art. Ágnes Kolozsi (hra na priečnej flaute) absolvovala svoje základné hudobné vzdelanie v Rimavskej Sobote. V štúdiu hry na flaute pokračovala na Košickom konzervatóriu v triede Mgr. Gabriely Hübnerovej. Viackrát sa úspešne zúčastnila Súťaže študentov slovenských konzervatórií, ako aj medzinárodných hudobných a interpretačných kurzov v rôznych krajinách pod vedením majstrov, ako sú Emilio Galante (Taliansko), Thiees Roorda (Holandsko), Lóránt Kovács a István Gyöngyössy (Maďarsko). Hru si zdokonalila na vysokej škole Zeneművészeti Intézet v Miskolci pod vedením Dr. Csetényi Gyula a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Mgr. art. Dagmar Zsapkovej, ArtD. V roku 2003 absolvovala výmenný semestrálny študijný pobyt na Conservatorio di musica F. A. Bonporti v Trente (Taliansko). Svoj diplomový koncert predviedla s komorným orchestrom Reményi Ede Kamarazenekar (Maďarsko). Po ukončení školy sa venuje pedagogickej činnosti a komornej hre.

Mgr. art. Monika Harrison (hra na klavíri) pochádza z Prešova, kde nadobudla základy hry na klavíri na miestnej základnej umeleckej škole v triede Kláry Ganzerovej. V tom čase sa zúčastňovala detských interpretačných súťaží: Medzinárodná klavírna súťaž Košice, Detský hudobný festival Jána Cikkera. Hru na klavíri študovala na Konzervatóriu v Košiciach pod pedagogickým vedením Mgr. Judity Debreovej a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Zuzany Niederdorfer-Paulechovej. Počas štúdií na konzervatóriu sa zúčastnila Súťaže študentov slovenských konzervatórií, v priebehu štúdia na VŠMU absolvovala kurzy zahraničných profesorov na pôde školy (prof. Gábor Eckhardt - Maďarsko, Paul Gulda - Rakúsko) i Medzinárodné majstrovské kurzy Musica Arvenzis v Dolnom Kubíne (Marina Kapatsinskaya - Bulharsko). V roku 2003 absolvovala výmenný semestrálny študijný pobyt na Real Conservatorio Superior v Granade (Španielsko). Po skončení štúdia pracovala na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako korepetítor a pedagóg klavírnej hry na Základnej umeleckej škole v Devínskej Novej Vsi.

© Všetky práva vyhradené 2024 Trio Impression
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!